I 1962 startet Th.Nilsen med salg av campingvogner fra England, av merkene Sprite og Bluebird.

Ideen til dette fikk han etter en sommerferie med telt i Danmark.

Første året solgte han 12 vogner, og historien om Campinggården ble startet.

Salget gikk bedre og bedre og i 1968 kunne vi ta i bruk vårt eget bygg med utstillingshall og verksted.
Firmaet hadde nå 6 ansatte og solgte nesten 200 campingvogner i året.

I 1972 feiret vi 10 års jubileum med salg av vogn nr.1.000

Allerede i 1973 ble det behov for utvidelse og nytt verksted ble bygget.
Butikken var nå 300 kvm og verkstedet 225 kvm.

I 1980 ble Campinggården gjort om til aksjeselskap og Th.Nilsens svigersønn Stein ble etterhvert selskapets leder.

1984-Vi startet som forhandler av Hobby.

1987-Vi feriet 25 års jubileum med et eventyrlig salg av Hobby campingvogner.

1992-30 års jubileum og "dårlige " tider i Norge med lavt salg. Vi hadde 7 ansatte.

2001-Kjøp av eiendom i Lier for planlegging av nytt bygg.

2003-Nybygg i Vestre Linnesvei tas i bruk etter påske.

Endelig på plass i tidsriktige lokaler med innvendig utstilling inntil 15 enheter, verksted på 500kvm

og utvendig plass til inntil 100 enheter.

 

 

Avd.Lierstranda/Drammen

Telefon 32 24 20 00

Vestre Linnesvei 9
3414 LIERSTRANDA

Rett ved E18, på Kjellstad utenfor
Drammen

firmapost@campinggarden.no

 

Åpningstider

Salgsavdeling og butikk
Mandag-fredag 9.00 - 17.00
Torsdag 9.00 - 19 .00
Lørdag 10.00 - 14.00

 

Verksted
Mandag-fredag 9.00 - 16.00

Lørdag stengt